Kontakt


Wyświetl większą mapę

Dostępny pod adresem www.trampolina.eu sklep internetowy TRAMPOLINA.EU prowadzony jest
przez Wojciecha Zajkowskiego prowadzącegodziałalność gospodarczą:

TRAMPOLINA.EU Zajkowski s.c.

Wojciech Zajkowski
ul. Kolejowa 117
05-092 Łomianki
NIP: 118-145-08-58

REGON: 141679324

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod nr:1181450858.

 

Konta bankowe firmy w PLN:

BZ WBK S.A. 22 1090 1014 0000 0001 1088 6348

BRE Bank mBank: 81 1140 2004 0000 3502 6248 2503


tel.: +48 (22) 732-08-83
tel.: +48 (22) 732-08-80
fax.:+48 (22) 732-08-84

www.trampolina.eu

Komunikator GaduGadu ( www.gadu-gadu.pl )

Robert
Konrad
Wojtek


Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@trampolina.eu lub pod numerem
telefonu: 022 7320883 lub 022 7320880 (opłata wg. cennika właściwego operatora).